mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,453,607

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานโรงงานแพ็กเนื้อสัตว์ที่ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่มีข้อความประกาศการรับสมัครงานเรื่องกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานโรงงานแพ็กเนื้อสัตว์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีการโพสต์รับสมัครงานซึ่งให้รายละเอียดว่า มีการรับสมัครแรงงานไปทำงานโรงงานแพ็กเนื้อสัตว์ที่ประเทศญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย ผ่านกรมแรงงานนั้น ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การประกาศดังกล่าวไม่ใช่การประกาศรับสมัครงานของทางภาครัฐ หรือของกรมการจัดหางาน ซึ่งการโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนหางานไปทำงานทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าว ไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่โปร่งใสหรือตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีความผิดตามมาตรา 66 โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

website 1426

ดังนั้นขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การประกาศดังกล่าวไม่ใช่การประกาศรับสมัครงานของทางภาครัฐ หรือของกรมการจัดหางาน ซึ่งการโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนหางานไปทำงานทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าว ไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่โปร่งใสหรือตรวจสอบได้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด