จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมการขนส่งฯ เปิดเพจรับทำใบขับขี่ ผ่านเพจ Guzman Aria

ตามที่มีการโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์เรื่องกรมการขนส่งฯ เปิดเพจรับทำใบขับขี่ ผ่านเพจ Guzman Aria ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการประกาศข้อมูลระบุว่า กรมการขนส่งฯ เปิดเพจรับทำใบขับขี่ ผ่านเพจ Guzman Aria นั้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คือ สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายเปิดทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กใด ๆ 

ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งการขอใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกมีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันที่ และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง โดยขณะนี้กรมการขนส่งทางบกขยายเวลาให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาทำการ และเพิ่มวันเสาร์ในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2565 และสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมมาติดต่อที่สำนักงาน ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการติดต่อ

website 3130

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือ โทร. 02-271-8888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายเปิดทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กใด ๆ ทั้งสิ้น หากประชาชนต้องการได้รับใบขับขี่ ต้องเดินทางไปสอบด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด