mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,984

ข่าวบิดเบือน โควต้าให้มุสลิมในประเทศไทย เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาล 9 แห่ง โดยไม่ต้องสอบเข้า

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึง โควต้าให้มุสลิมในประเทศไทย เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาล 9 แห่ง โดยไม่ต้องสอบเข้า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีการแชร์ข้อมูลระบุว่ามีโควต้าให้มุสลิมไทยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ รวม 9 แห่ง โดยที่คนไทยพุทธทั้งประเทศไม่ได้รับโควต้าใดๆ เลย ทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า มีการให้โควต้าทุนแก่นักศึกษาไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐ ระยะที่ 10 ปี 2562-2566 ซึ่งมีการให้ทุนนี้จริง และมีมานานแล้ว แต่นักศึกษายังต้องผ่านการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์พิจารณาประวัติการศึกษาตามกระบวนการปกติ อีกทั้งมีเงื่อนไขว่าจบแล้วต้องกลับมาใช้ทุน และต้องทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ops.go.th หรือโทร. 0 2 333 3700

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : นักศึกษาที่นับถืออิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ได้โควต้าทุนเข้าศึกษาต่อใน ม.รัฐ ระยะที่ 10 ปี 62-66 แต่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการปกติ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด