จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ขสมก. ส่งต่อการบริการให้เอกชนเดินรถ 6 เส้นทางตั้งแต่ 9 เมษายน 67 เป็นต้นไป จริงหรือ?

จากข้อมูลปรากฏเรื่องขสมก. ส่งต่อการบริการให้เอกชนเดินรถ 6 เส้นทางตั้งแต่ 9 เมษายน 67 เป็นต้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะทยอยส่งต่อการให้บริการ รถโดยสารประจำทางแก่ผู้ประกอบการเดินรถเอกชน ในเส้นทางเดินรถเดิมของ ขสมก. ที่ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถ ของเอกชนตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ขสมก. จะส่งต่อการให้บริการ จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 34, 39, 197, 210, 525 และสาย 526 ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการรถโดยสารของเอกชนทดแทนได้

website stamp 4674
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.bmta.co.th/?q=home หรือโทรสายด่วน 1348

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด