mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,698,298

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ และล้างแผงฟรี 2 ปี จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ และล้างแผงฟรี 2 ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ ฟรีการสำรวจออกแบบ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ PEA รวมทั้งล้างแผงฟรี 2 ปี (ปีละครั้ง)

ระบบ 1 เฟส
ขนาด 3 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 145,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า
ประมาณ/เดือน 1,800 บาท
ขนาด 5 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 200,000 บาท ลดค่าไฟฟ้าประมาณ/เดือน 3,000 บาท

ระบบ 3 เฟส
ขนาด 5 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 220,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า
ประมาณ/เดือน 3,000 บาท
ขนาด 10 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 330,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า
ประมาณ/เดือน 6,000 บาท
ขนาด 15 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 455,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า
ประมาณ/เดือน 9,000 บาท
ขนาด 20 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 550,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า
ประมาณ/เดือน 12,000 บาท

นอกจากนี้ อุปกรณ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน PEA ซึ่งค่าไฟฟ้าที่ลดลงนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง และสภาพอากาศ ทั้งหมดนี้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสาขาที่ให้บริการทั่วไทยใกล้บ้าน ซึ่งติดตั้งและควบคุมงานโดย PEA รับประกันอินเวอเตอร์นาน 10 ปี คุณภาพแผง 12 ปี ประสิทธิภาพแผง 25 ปี

website 2138

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1129

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด