จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

การรถไฟฯ เปิดให้จองตั๋วแบบ Waiting List ขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่เต็ม จริงหรือ?

จากที่มีข้อมูลออกมาในเรื่องการรถไฟฯ เปิดให้จองตั๋วแบบ Waiting List ขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่เต็ม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การรถไฟฯ ได้พัฒนาฟังก์ชันการจองตั๋วโดยสารใหม่แบบ “Waiting List” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง ให้สามารถเลือกขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่มีที่นั่งเต็มแล้ว ซึ่งหลังจากนั้น หากมีผู้โดยสารยกเลิกหรือคืนตั๋วในขบวนดังกล่าว ระบบจะแจ้งเตือนให้คิวสำรองที่ Waiting List มีสิทธิใช้บริการทดแทนทันที เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงขบวนดังกล่าว ให้มีโอกาสเดินทางได้อย่างทันท่วงที โดยเริ่มเปิดให้บริการจองตั๋วแบบ Waiting List ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับการใช้บริการจองตั๋วแบบ Waiting List สามารถเลือกจองได้เฉพาะขบวนรถที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว ขบวนรถนำเที่ยว ซึ่งสามารถเลือกสำรองที่นั่งได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านระบบการจองตั๋วออนไลน์ D-Ticket และสถานีรถไฟทั่วประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากระบบ D-Ticket
2. กรณีผู้ใช้บริการสำรองตั๋วโดยสารในระบบ D-Ticket ผ่านอินเทอร์เน็ต (I-Ticket) หรือแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ (M-Ticket) แล้วพบว่า ที่นั่งเต็ม ระบบจะทำการแสดงฟังก์ชัน “Waiting List” หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสาร ให้กดไปที่ฟังก์ชัน “Waiting List” เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตั๋วที่นั่ง ตามลำดับ
3. กรณีผู้ใช้บริการสำรองตั๋วโดยสารที่สถานีทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารกรณีที่นั่งเต็มกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับระบบ D-Ticket เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารให้แก่ผู้ใช้บริการ
4. หากมีการยกเลิกหรือคืนตั๋วโดยสารเข้ามาในระบบ ทำให้มีที่นั่งว่าง ระบบจะทำการส่งข้อความพร้อมรหัสการจองตั๋ว ไปที่อีเมล (E-mail) ของผู้โดยสารตามลำดับ Waiting List ในขบวนรถ วันที่เดินทาง และประเภทตู้ของขบวนรถตามความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งสามารถดำเนินการออกตั๋วและชำระเงินผ่านช่องทาง I-Ticket และ M-Ticket หรือผ่านช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ระบบได้ส่งอีเมล (E-mail) แจ้ง

Waiting List

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ Call Center 1690

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด