mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,886,125

กรมสรรพากรเปิดให้ใช้ที่อยู่คอนโดฯ ขอจดทะเบียน VAT ได้แล้ว จริงหรือ?

ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมสรรพากรเปิดให้ใช้ที่อยู่คอนโดฯ ขอจดทะเบียน VAT ได้แล้ว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ปัจจุบันธุรกิจขายของออนไลน์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่พักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมและใช้เป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้ามีรายได้ทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ผู้ประกอบการมีหน้าที่จดทะเบียน VAT ต่อกรมสรรพากร โดยที่ผ่านมาไม่สามารถใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการเพื่อจดทะเบียน VAT ได้

กรมสรรพากรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ในปัจจุบัน โดยให้นําอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมาเป็นสถานประกอบการในการจดทะเบียน VAT ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นคําขอจดทะเบียน VAT ได้ที่ www.rd.go.th >> บุคคลธรรมดา >> ภาษีมูลค่าเพิ่ม >> ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ พร้อม Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง

website stamp 430

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department หรือโทร 1161

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด