จำนวนผู้เข้าชม 9,989,405

กรมบัญชีกลาง ปรับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนัดผ่าตัด ส่วนราชการ-ครอบครัว จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง กรมบัญชีกลาง ปรับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนัดผ่าตัด ส่วนราชการ-ครอบครัว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัญชีรายการโรคและการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ในสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้ากับกรมบัญชีกลาง จากเดิม 52 โรค 86 หัตถการ เพิ่มเติมเป็น 55 โรค 100 หัตถการ

และได้ปรับปรุงอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ฉบับที่ 6 โดยให้ยกเลิกอัตราฐาน 10,897 บาท ต่อหนึ่งหน่วยสัมพันธ์ และให้ใช้อัตราฐาน 11,064 บาท ต่อหนึ่งหน่วยสัมพันธ์ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยข้อบ่งชี้ตามหัตถการเดิมที่ได้รับการปรับปรุงและหัตถการใหม่ที่มีการเพิ่มเติม และการคำนวณค่าน้ำหนักสัมพันธ์อัตราฐานข้างต้น มีผลใช้บังคับกับสถานพยาบาลของเอกชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.cgd.go.th หรือแอปพลิเคชัน CGD iHealthCare หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854 4441 ในวัน เวลาราชการ

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content