จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่ม 29 ธ.ค. 65 จริงหรือ ?

ตามที่มีข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 3 สาย เริ่ม 29 ธ.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษดังต่อไปนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. 2564
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้
(ก) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555
(ข) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ กรมทางหลวงจะการเปิดให้บริการชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ รวมเปิดใช้ระยะทาง 64 กม. เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

สำหรับการเปิดให้บริการจะเป็นในรูปแบบการเดินรถทางเดียว โดยจะเปิดใช้ช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน โดยการเปิดให้บริการมีรายละเอียดดังนี้
– ขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565
– ขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566
การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ มีจุดเข้า – ออก ดังนี้
จุดที่ 1 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 3 จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

website 587

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 0 2206 3789

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด