จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

กรมทางหลวงเปิดใช้สะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมทางหลวงเปิดใช้สะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ได้ดำเนินงานซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ที่กม.34 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ พื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามนโยบายในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางในทุกมิติ ซึ่งการซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานลอยกลับรถดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทางได้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา สำหรับการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างสะพาน เป็นการนำรถบรรทุกขนาดสิบล้อขึ้นไปจอดและวิ่งบนสะพานภายใต้พิกัดน้ำหนักทดสอบตามกฎหมาย (Bridge Load Test) โดยใช้รถบรรทุกน้ำหนักขนาด 25 ตัน จำนวน 4 คัน วิ่งทดสอบตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อประเมินถึงพฤติกรรมของสะพานตามคุณสมบัติทางวิศวกรรม

สำหรับการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานในสภาวะปัจจุบัน ความปลอดภัยสูงสุดและความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยในระหว่างการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างสะพานทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวง ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมยืนยันความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในการเดินทางของประชาชน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมวิศวกรเชี่ยวชาญ วสท.ได้ติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนของการฟื้นความมั่นคงแข็งแรงของสะพานลอยกลับรถ ตั้งแต่การรื้อตัวคานสะพานและติดตั้งใหม่ การออกแบบและคำนวณ รวมทั้งการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจริงของโครงสร้างสะพานที่มีผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านกำลัง และระยะการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง (Vertical Displacement) โดยมีอัตราส่วนความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เพียงพอ ทำให้งานบูรณะสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่กม. 34 สามารถเปิดให้ประชาชนใช้งานได้อย่างมั่นใจ โดยวสท. ได้แนะนำให้มีการติดตามสมรรถนะของสะพานอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ด้านเสถียรภาพของสะพาน และจะร่วมประสานงานให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

website stamp 265

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 0 2206 3789

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด