mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,984

กรมชลประทานเร่งจ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ปี 65 สร้างรายได้เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมชลประทานเร่งจ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ปี 65 สร้างรายได้เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยในปี 2565 นี้ มีแผนจัดจ้างแรงงานทั้งสิ้น 75,000 คน วงเงินงบประมาณ 4,465 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงาน/คน จะอยู่ที่ประมาณ 8,700 – 87,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้าง/คน) โดยปัจจุบันมีการจ้างแรงงานแล้ว 60,182 คน ซึ่งจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ จังหวัดอุบลราชธานี 3,552 คน จังหวัดเชียงใหม่ 3,005 คน และจังหวัดนครรราชสีมา 2,926 คน

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องอีกเกือบ 15,000 คน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทร. สายด่วน 1460

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด