mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,697,557

กฟภ.มีมิเตอร์ไฟฟ้า TOU แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ จริงหรือ?

กรณีที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่เรื่องกฟภ.มีมิเตอร์ไฟฟ้า TOU แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กฟภ.มีมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะคิดราคาแตกต่างกันคือช่วง Peak และ Off Peak และจําแนกตามกิจการไฟฟ้า คือประเภท

  1. บ้านที่อยู่อาศัย
  2. กิจการขนาดเล็ก
  3. กิจการขนาดกลาง
  4. กิจการขนาดใหญ่
  5. กิจการเฉพาะอย่าง
  6. องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
  7. สูบน้ำเพื่อการเกษตร

โดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้ในช่วง Off Peak คือช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันพืชมงคล และช่วงเวลา 00.00 น. – 24.00 น. (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ ทาง กฟภ. จะมีการวิเคราะห์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา Off peak โดยใช้วิธีการจัดทีมเข้าให้คําแนะนําถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับช่วงเวลา

website 2148

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือติดต่อได้ที่ Contact Center 1129 PEA 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด