จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

กปภ. พัฒนาแอปฯ PWA Plus Life+ เข้าถึงง่ายทุกบริการ จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่บนสื่อออนไลน์เรื่อง กปภ. พัฒนาแอปฯ PWA Plus Life+ เข้าถึงง่ายทุกบริการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำพัฒนาแอปพลิเคชัน PWA Plus Life+ เพื่อให้บริการครบวงจรในแอปพลิเคชัน เอื้อประโยชน์ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ

โดยแอปพลิเคชัน PWA Plus Life+ จะสามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ครอบคลุมบริการทุกรูปแบบ อาทิ

– ชำระค่าน้ำ

– จองคิวเข้ารับบริการที่การประปาในแต่ละพื้นที่

– ขอใบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

– ขอติดตั้งมาตร ชำระค่าติดตั้งมาตร บรรจบมาตร และตรวจสอบมาตร

– คืนเงินประกันการใช้น้ำ

– แจ้งท่อแตกท่อรั่ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

– ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

website 2678

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ สายด่วน 1662

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด