จำนวนผู้เข้าชม 11,760,875

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สนับสนุนค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ 893 ล้านบาท

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ 893 ล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความบนสื่อออนไลน์ระบุว่า กอจ. 5 จังหวัดชายแดนใต้ 15,000/เดือน อิหม่าม คอเต็บ บิลาล ได้เพิ่มถ้วนหน้าเพิ่มเงินตอบแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คนละ 10,000 บาทต่อเดือน คณะกรรมการประจำมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิลาล รวมเดือนละ 74 ล้านบาท ปีละ 893 ล้านบาท ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งเคยมีการเผยแพร่ไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเป็นเพียงข้อเสนอของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ซึ่งกรมการปกครองได้ให้สนับสนุนตอบแทน

ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเดือนละ 3,500 บาท
– อิหม่ามเดือนละ 1,200 บาท
– คอเต็บเดือนละ 1,000 บาท
– บิหลั่นเดือนละ 1,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสามารถติดตามข่าวสาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/ หรือ โทร 1548

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งเคยมีการเผยแพร่ไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเป็นเพียงข้อเสนอของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content