จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ข่าวบิดเบือน รัฐใช้งบประมาณสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 จำนวน 60 ล้านบาท ที่ค่ายทหารที่ จ.ลพบุรี

ตามที่มีการส่งต่อในประเด็นเรื่อง รัฐใช้งบประมาณสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 จำนวน 60 ล้านบาท ที่ค่ายทหารที่ จ.ลพบุรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองทัพบกกระทรวงกลาโหม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข้อความกล่าวว่าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ค่ายภูมิพล “รัฐใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง 60 ล้านบาท” เป็นงบของการสร้าง ‘แท่นของอนุสาวรีย์’ เพียงอย่างเดียว
ด้วยทางกองทัพบก กระทรวงกลาโหมขอชี้แจงว่า การก่อสร้างใช้ทุนทรัพย์จากการบริจาค โดยที่ผ่านมากองทัพบกได้ประกอบพิธีอัญชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ. ลพบุรี เมื่อ 6 มี.ค. 65 โดยแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ใช้ทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่อันสง่างามสมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้มาสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทัพบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rta.mi.th หรือโทร 0-2241-0404 , facebook :กองทัพบก Royal Thai Army twitter: armypr_news และแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. SOLDIERS

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : แท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้ทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่อันสง่างามสมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้มาสักการะ รายละเอียดข่าว facebook : Army Spoke Team https://fb.watch/bKQx9EJERc/

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด