จำนวนผู้เข้าชม 11,318,190

ใช้คาร์ซีทตั้งแต่วันนี้ เพื่อความปลอดภัยของที่คุณรัก

จากสถิติขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพบว่ามีเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ยปีละ 700-1,000 คน

หนึ่งปัจจัยที่จะลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ คือ “เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท” โดยข้อมูลจาก National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ระบุว่า เบาะนิรภัยสำหรับเด็กสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ได้ถึงร้อยละ 71 ในเด็กเล็กอายุ 1-4 ปี ถึงร้อยละ 54 และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ได้ร้อยละ 45 ขณะเดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงถึงร้อยละ 50

และล่าสุด เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ได้มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) โดยมีใจความสำคัญว่า

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี จะต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก

สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ว่าจะนั่งเบาะหน้าหรือเบาะหลัง

ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขกำหนดโทษปรับไว้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมาณเดือน สิงหาคม 2565)

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content