mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,886,125

โปรดระวัง!!! จุดเสี่ยงบนท้องถนน

โปรดระวัง!!! จุดเสี่ยงบนท้องถนน

บริเวณที่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูง เช่น ทางแยก ทางโค้ง จุดกลับรถ เป็นต้น นอกจากผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ไม่อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประมาท มองข้ามจุดเสี่ยง เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ จึงนำเรื่องราวของจุดเสี่ยงบนท้องถนนมาเตือนใจกัน

สี่แยกไฟแดง เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพราะรถที่วิ่งผ่านทางแยกมักใช้ความเร็วสูง ผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วลง ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัด สัญญาณไฟเหลือง ให้เตรียมชะลอความเร็ว หยุดรถหลังเส้นที่กำหนด สำหรับแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

กรณีที่ขับมาถึงทางแยกพร้อมกัน กฎหมายกำหนดให้รถด้านซ้ายมือผ่านไปก่อน แต่อย่าชะล่าใจ ควรมองซ้าย – ขวาให้ดี จนแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับข้ามทางแยกไป

ทางโค้ง ควรชะลอความเร็ว ห้ามแซงหรือหยุดรถกะทันหันบริเวณทางโค้งอย่างเด็ดขาด พยายามขับให้อยู่ในช่องทางของตนเอง และจับพวงมาลัยให้มั่นคง หากเจอทางโค้งที่แคบมาก หรือตามตรอก ซอยแคบ ๆ มีกำแพงตรงทางโค้งหรือทางแยก ควรเพิ่มความระมัดระวัง ก่อนเข้าโค้ง ให้สังเกตสภาพเส้นทางจากกระจกโค้งมุมถนน หากไม่มีกระจกโค้งติดอยู่ ควรบีบแตรให้สัญญาณในเวลากลางวัน และกระพริบไฟสูงหน้าในเวลากลางคืน เพื่อให้สัญญาณเตือนเพื่อนร่วมทาง

จุดกลับรถ เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ผู้ขับขี่ที่ต้องการกลับรถจึงควรหยุดรถรอ และกลับรถในจุดที่กำหนดเท่านั้น ไม่ควรเลื่อนรถไปกีดขวางช่องทางจราจร มองอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมั่นใจ พร้อมกะระยะทางและเร่งอัตราความเร็วในการออกรถให้เหมาะสม

สำหรับผู้ขับขี่ที่ขับผ่านจุดกลับรถ ควรชะลอความเร็วหรือเปลี่ยนช่องทางไปทางด้านซ้าย เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกลับรถ เพิ่มความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทาง

ริมไหล่ทาง จุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะหากมีรถจอดริมข้างทางแล้วมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วสูง ผู้ขับขี่อาจหยุดรถไม่ทัน อาจทำให้พุ่งชนรถที่จอดริมข้างทางอย่างรุนแรง จึงไม่ควรจอดรถริมไหล่ทาง โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้น – ลงสะพาน ถนนที่มีไหล่ทางแคบ หรือเป็นคอขวดอย่างเด็ดขาด หากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือจอดในจุดจอดรถริมข้างทางที่จัดไว้เท่านั้น และไม่ควรขับรถ/แซงด้วยความเร็วสูงในระยะกระชั้นชิดอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นมุมอับ ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด