mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

เปิดคำแนะนำ เมื่อต้องถอดหน้ากากอนามัย

จากที่เริ่มมีการผ่อนคลาย “ถอดแมสก์” โดยสมัครใจ และเริ่มมีผลทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรม กิจการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุดนั้น ทางกรมควบคุมโรคก็ได้มีคำแนะนำ เมื่อต้องถอดหน้ากากอนามัย  ดังนี้

ถอดหน้ากากตอนไหนดี

  • ขณะอยู่คนเดียว
  • ออกกำลังกาย
  • กินอาหาร ดื่มน้ำ
  • อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  • อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
  • อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา

  • กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
  • ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ หรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

หน้ากาก มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด