mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 15,166,003

เตือนภัย!! มิจฉาชีพ ทำทีเป็นหมอดู ขอเลขท้ายบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมการเงิน

เตือนภัย!! มิจฉาชีพ ทำทีเป็นหมอดูขอเลขท้ายบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมการเงิน

มิจฉาชีพจะสอบถามข้อมูลดังนี้

  1. ชื่อ – นามสกุล
  2. เบอร์โทรศัพท์
  3. วัน – เดือน – ปีเกิด
  4. เลขบัตรประชาชน 5 – 6 หลักท้าย

คำเตือนถึงจะขอเลขบัตรประชาชน 5 – 6 หลักท้าย แต่เนื่องจากเลขบัตรประชาชนแต่ละหลักจะบ่งบอกถึงข้อมูล ถ้าได้ที่อยู่ก็อาจทำให้เดาเลขบัตรประจำตัวทั้ง 13 หลักได้

หลัก 1 หมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมี 8 ประเภท (กรณีคนไทย ส่วนใหญ่จะเป็นเลข 3)

หลักที่ 2 – 3 รหัสจังหวัด

หลัก 4 – 5 รหัส อำเภอ/เขต/เทศบาล/เมืองพัทยา

หลัก 6 – 10 หมายถึงกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือ หมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร

หลัก 11 – 12 ใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม

หลัก 13 ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ เลข 12 หลักแรก

โดยถ้ามิจฉาชีพจะทำธุรกรรมทางการเงินแทนเรา ยังต้องมีรหัส OTP  ซึ่งมิจฉาชีพอาจโทรมาหลอกขอรหัส OTP  โดยทำทีเป็นพนักงานธนาคารโทรกลับมา บอกว่าเมื่อสักครู่ธนาคารส่งรหัส OTP มาให้ขอทราบรหัส OTP ที่ส่งไป  ดังนั้นห้ามบอกรหัส OTP เด็ดขาด เพราะถ้าได้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัส OTP ก็สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินแทนเราได้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด