จำนวนผู้เข้าชม 9,989,405

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง ออกจากบ้าน ในยุคโควิด 19

ก่อน
– หากมีไข้ ไอ น้ำมูก ให้งดเดินทาง
– เตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย/ผ้า เจลแอลกอฮอล์
– ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ก่อนออกจากบ้าน

ระหว่าง
– เลี้ยงการอยู่มราแออัด เมื่อถึงสถานีรถ/ชานชลา/สนามบิน
– งดพูดคุย/คุยโทรศัพท์ โดยไม่จำเป็น
– หากพบว่ามีคนป่วย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และให้นั่งแยกจากผู้โดยสารคนอื่น

หลัง
– สังเกตอาการ หลังจากเดินทางกลับ
– หากมีอาการป่วย ให้รีบไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ที่มา : กรมควบคุมโรค

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content