mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,657

เก็บข้อมูลส่วนตัว เสริมเกราะ 4 ชั้น ให้รหัสผ่าน

เก็บข้อมูลส่วนตัว เสริมเกราะ 4 ชั้น ให้รหัสผ่าน

ชั้นที่ 1 ตั้งรหัสอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
ชั้นที่ 2 ใช้ตัวอักษรเล็กสลับตัวใหญ่
ชั้นที่ 3 เสริมด้วยตัวเลข
ชั้นที่ 4 ใช้สัญลักษณ์พิเศษ

เสริมความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย
– ไม่ควรใช้รหัสเดียวกันทุก website/app
– ตรวจสอบธุรกรรมอยู่เป็นประจำ
– อย่าเปิดเผยรหัสกับใคร และเปลี่ยนใหม่ทุก 3 เดือน
– Log out ก่อนออกจากระบบทุกครั้ง
– ไม่คลิกลิงก์แปลกใหม่ หากสงสัยให้โทรถามหน่วยงาน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด