จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

อันตราย!! ไพโรไลชิส แก๊สโซลีน

อันตราย!! ไพโรไลชิส แก๊สโซลีน

ไพโรไลชิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline)
เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ มีส่วนผสมหลักเป็นสารอะโรเมติกส์และมีค่าออกเทนสูง

ประโยชน์
– ใช้เพิ่มค่าออกเทนในการผลิตน้ำมันเบนซิน
– ใช้ในกระบวนการแยกสารอะโรเมติกส์ออกจากสารประกอบอื่น ๆ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบเฉียบพลัน
– ระคายเคืองตา จมูก เลือดกำเดาไหล
– ระคายเคืองผิวหนัง มีอาการคันและผื่นแพ้
– ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
– ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร อาเจียนรุนแรง
– ปวดหัว เวียนศีรษะ กดทับระบบประสาท และอาจหมดสติได้

ผลกระทบเรื้อรัง
– เกิดอาการอักเสบของหลอดลมและปอดชนิดเรื้อรัง
– เกิดผื่นแพ้สัมผัสชนิดเรื้อรังได้
– เป็นสารก่อมะเร็งระบบเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งระบบทางเดินหายใจ

คำแนะนำสำหรับประชาชน
– ติดตามสถานการณ์ ฟังการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
– หลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ประสบภัยและสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีตลอดเวลา
– กรณีมีการแจ้งอพยพ ให้รีบออกจากบ้านไปถึงพื้นที่ปลอดภัยทันที และควรอยู่เหนือลมหรืออยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
– เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่ได้รับกลิ่นก๊าซพิษ ก่อนเข้าบ้าน ต้องเปิด ประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ลดการสะสมของก๊าซพิษที่อาจปนเปื้อนในบ้าน และให้ทำความสะอาดบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ทันที
– กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง สังเกตอาการผิดปกติทั้งตัวเองและคนในบ้าน หากพบ
อาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
– ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
– ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและครอบครัว
– สำรวจ ประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน
– กรณีมีการเปิดศูนย์อพยพให้เฝ้าระวังและกำหนดมาตรการ การจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์อพยพ

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด