mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 15,166,435

สบยช. แนะผู้ปกครอง สังเกตลูกหลานใช้ Social Media ระวัง! ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด

สบยช. แนะผู้ปกครอง สังเกตลูกหลานใช้ Social Media ระวัง! ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด

ในสังคมปัจจุบันผู้ค้ายาเสพติดมักจะลักลอบจำหน่ายโดยใช้สื่อ Social Media หรือสังคมออนไลน์ที่ตรวจสอบได้ยาก ในการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณต่าง ๆ ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของความอยากรู้อยากลอง

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำ
– พยายามตามข่าวสารจากสื่อ Social Media ในช่องทางต่าง ๆ ให้มาก
– สังเกตพฤติกรรมของลูกหลาน ในเรื่องการใช้เงินและซื้อของออนไลน์ เช่น การใช้เงินในการสั่งของทางออนไลน์มากเกินไปหรือไม่ เป็นต้น
– ปรับตัวให้เหมือนเพื่อน วางตัวเข้าถึงง่าย ไม่มีกำแพงสถานะ ชวนเขาคุยในเรื่องราวใกล้ตัว ให้เด็กไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
– หากิจกรรมทำร่วมกันในเวลาว่าง

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกใช้ยา
– ตั้งสติ ใช้เหตุผล ไม่ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรง
– บอกกล่าวถึงโทษของยาเสพติดให้เขาได้เข้าใจ ค่อย ๆ พูดไม่ต้องรีบร้อน
– ไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการบำบัด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด