จำนวนผู้เข้าชม 11,760,709

วิธีป้องกันไฟไหม้ในโรงงาน

ในปัจจุบันจะพบว่าเหตุไฟไหม้ในโรงงานมักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก สอบสวนกลาง จึงมีวิธีปฏิบัติที่จะช่วยป้องกันเหตุไฟไหม้ที่จะเกิดขึ้นภายในโรงงาน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

  1. ควรมีการตรวจเช็กซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
  2. เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพดี โดยหมั่นตรวจเช็กเป็นประจำ 

3.หลังเลิกงานควรปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เมนใหญ่

  1. งดสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการผลิตและจัดเก็บสินค้า
  2. ควรจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ ในบริเวณการผลิตให้น้อยที่สุด และในส่วนของวัตถุไวไฟต้องจำกัดปริมาณหากมีเหลือ ให้นำไปเก็บไว้ในที่เฉพาะ
  3. หลังเลิกงาน ควรมีการเดินตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้ง
  4. ควรเก็บสินค้าให้มีระเบียบ ไม่มากเกินไป และควรจัดให้ห่างจากแสงไฟ
  5. สินค้าจำพวกของเหลวไวไฟ แก๊ส หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ ควรเก็บแยกต่างหาก
  6. บริเวณที่เก็บสินค้าควรปิดล็อกไว้ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
  7. อุปกรณ์ดับเพลิงควรติดตั้งบริเวณทางเข้าออก

หากพบเหตุเพลิงไหม้ ให้รีบแจ้งสายด่วน 199 เพื่อระงับเหตุทันที 

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content