mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,698,298

รู้หรือไม่! รับจ้างเปิดบัญชีม้าโดนปรับ เสี่ยงคุก โทษอ่วม

รู้หรือไม่! รับจ้างเปิดบัญชีม้าโดนปรับ เสี่ยงคุก โทษอ่วม

“บัญชีม้า” หนึ่งในวิธีการของมิจฉาชีพที่ว่าจ้างให้ผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร หรือซื้อขายบัญชีเพื่อนำบัญชีดังกล่าวไปกระทำความผิด และหลบเลี่ยงเส้นทางการเงินในกลโกงรูปแบบต่าง ๆ

บทลงโทษตามกฎหมายที่ควรรู้

  1. ความผิด ตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

– ผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชี : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ผู้เป็นธุระจัดหา โฆษณา เพื่อให้มีการซื้อขาย : จำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1. ความผิดฐานฟอกเงิน

จำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธีการป้องกันตัวเอง

– อย่าเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนอื่น

– อย่าให้ใครยืมใช้บัญชีธนาคาร

– หมั่นตรวจสอบบัญชีเป็นประจำ หากพบความผิดปกติ ให้รีบให้แจ้งธนาคารทันทีเพื่อขอคำแนะนำ และระงับบัญชี

– ระวังข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนทั้งด้านหน้า-หลัง , รหัส OTP เป็นต้น เพราะคนร้าย อาจนำข้อมูลเหล่านั้นไปเปิดบัญชีม้าได้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด