mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,953

ระวัง! SMS กินเงิน หลอกลวง โดยไม่สมัครใจ

ระวัง! SMS กินเงิน หลอกลวง โดยไม่สมัครใจ

หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ SMS หลอกกินเงินโดยไม่รู้ตัว เราต้องหมั่นตรวจสอบและป้องกันอยู่เสมอ รวมถึงคนในครอบครัวของเราที่ไม่ค่อยถนัดในการใช้สมาร์ทโฟน ก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ดังนั้น วันนี้ทางศูนย์ฯ จึงนำวิธีป้องกัน และตรวจสอบมาแบบเบื้องต้นแชร์ค่ะ

1. ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ของตนเอง
– เช็กโปรที่ใช้งานในปัจจุบัน
– เช็กยอดการใช้งานเสมอ

2. ตรวจเช็กค่าใช้บริการในใบแจ้งหนี้
หรือผ่านแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการค่ายต่างๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานว่าใช้เกินจากที่ใช้จริงหรือไม่
**สำหรับการตัดค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ ควรหมั่นตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายเป็นประจำ

3. หมั่นดูแลและให้ความรู้กับผู้ใช้งานที่ยังขาดความเข้าใจ
เด็กและผู้สูงวัย ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ต้องเข้าใจและรู้เท่าทัน SMS หลอกกินเงิน

เมื่อเข้าใจถึงการดูแลตนเองเบื้องต้นจาก SMS หลอกกินเงินแล้ว อย่าลืมใส่ใจดูแลคนรอบข้าง รวมถึงบุคคลในครอบครัว ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงจาก SMS หลอกกินเงิน

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด