จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ยึดแนวทางขับขี่ปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

ยึดแนวทางขับขี่ปลอดภัยรับเทศกาลปีใหม่

อุบัติเหตุจราจร ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และจะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากมีอัตราการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถิติขององค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยานยนต์มากเป็นอันดับ 2 คือ มีอัตราการเสียชีวิต 44 คนต่อประชากร 100,000 คน ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาแนวทางช่วยกันรับมือเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นจะต้องยึดหลักปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้
1. เมาไม่ขับ
2. งดขับรถเร็ว
3. สวมหมวกกันน็อก
4. คาดเข็มขัดทุกที่นั่ง
5. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อย่าขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดงและย้อนศร และต้องระมัดระวังในการเปลี่ยนเลนกะทันหัน ไม่ขับรถกระชั้นชิดคันหน้ามากเกินไป
6. หากต้องขับรถในระยะทางไกลเกินกว่า 200 กิโลเมตร ควรหยุดพักเป็นระยะ
7. มีสติและสมาธิในการขับรถ งดการใช้โทรศัพท์เด็ดขาด และควรตรวจสภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพราะเราไม่สามารถคาดเดาการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ต้องพกเบอร์โทรฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และหากเกิดอุบัติเหตุหรือพบเห็นอุบัติเหตุจะต้องมีสติอยู่เสมอ และต้องรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด