จำนวนผู้เข้าชม 12,089,417

ซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้ของต้องทำอย่างไร ?

1. หากเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ ที่มีระบบคนกลางเก็บรักษาเงินไว้ ให้ส่งเรื่องขอคืนเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
2. สั่งจากเว็บไซต์ไม่มีระบบคนกลาง หรือสั่งผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และได้ชำระเงินให้กับผู้ขายโดยตรงไปแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

– กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ให้รีบแจ้งยกเลิกรายการธุรกรรมกับธนาคารเจ้าของบัตรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งมอบสินค้า หากไม่ได้กำหนดวันส่งมอบไว้ในเงื่อนไขแต่แรก ให้รีบแจ้งปฏิเสธการชำระเงินกับธนาคารเจ้าของบัตรทันที
– กรณีโอนเงิน หรือจ่ายด้วยบัตรเครดิต ให้แจ้งความดำเนินคดีฉ้อโกงกับผู้ขาย และเจ้าของบัญชีที่รับชำระค่าสินค้า โดยนำเอกสารแจ้งความไปยื่นต่อธนาคารปลายทางที่รับชำระเงินเพื่อขอให้อายัตบัญชีนั้นไว้ หลักฐานที่ต้องเตรียม ก็เช่น ข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, เลขที่บัญชีธนาคาร, ข้อมูลการโอนเงิน, ประวัติการสนทนาซื้อขาย เป็นต้น

หลังจากที่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นไปแล้ว ก็ให้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ขายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลย

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content