mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,305

กระทรวงการคลังเตือน! มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

กระทรวงการคลังเตือน! มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

ขณะนี้กระทรวงการคลังตรวจสอบพบมิจฉาชีพจำนวนมากหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลากหลายตำแหน่งและหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง อาทิ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผ่านทาง Application “LINE” โดยหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 และแนะนำให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือถูกหลอกถามข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

กระทรวงการคลังขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่LINE หรือ ติดต่อไปพูดคุย ให้ความช่วยเหลือ หรือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบ หรือ แนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ แต่อย่างใด จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อดำเนินการธุรกรรม หรือให้ข้อมูลใด ๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน ความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 เวลา08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด