จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974
ข่าวจริง
การเงิน-หุ้น

ลงทะเบียนกู้เงินสร้างอาชีพ 5 หมื่น-3 แสน ยื่นกู้ได้ถึง 30 เม.ย 67 ณ สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ จริงหรือ?

จากที่มีประเด็นในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนกู้เงินสร้างอาชีพ 5 หมื่น-3 แสน ยื่นกู้ได้ถึง 30 เม.ย 67 ณ สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

กรมการจัดหางาน มีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต โดยจะลดดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 0% นาน 24 งวด โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เงินไปแล้ว ต้องชำระหนี้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในงวดที่ 1-12 โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี กลุ่มบุคคล (5 คนขึ้นไป) วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

website stamp 4710

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main/index?page=home หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด