จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974
ข่าวจริง
การเงิน-หุ้น

ธอส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องธอส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมแถลงข่าวโครงการแบงก์รัฐลดก่อน ผ่อนภาระประชาชน จัดทำ 2 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน นำโดย โครงการบ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2567 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่มีการผ่อนชำระเงินงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.23% และโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.52% ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ

ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4.4 ล้านครอบครัว รวมทั้งยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และช่วยประคองภาระหนี้สิน ภาคประชาชน ธอส. จึงได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า นำโดย

1. โครงการบ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2567 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่มีการผ่อนชำระเงินงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (5.90% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.23% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ในปัจจุบัน เท่ากับ 6.90% ต่อปี) และ ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้ เท่ากับ MRR

2. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.52% ปีที่ 4-6 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี (4.15% ต่อปี) ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้ เท่ากับ MRR

website stamp 4582

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 02-645-9000 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ www.ghbank.co.th

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด