จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974
ข่าวจริง
การเงิน-หุ้น

ธอส. ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ย ปีแรก 2.60% เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ธอส. ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ย ปีแรก 2.60% เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการร่วมมือกับ กยศ. ในการส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่มีโอกาสรับสิทธิ์ตามโครงการ ในปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 2.9 ล้านราย ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและได้มีบ้านเป็นของตนเอง ผ่านสินเชื่อบ้าน ธอส. – กยศ. ปี 2567 กรอบวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ อาทิ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.60% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3.65% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.30% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และชำระหนี้ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.90% ต่อปี) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ขณะเดียวกัน ธอส. ยังพร้อมช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน ผ่าน “โครงการ Financial Literacy” ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ในอนาคตอีกด้วย นับเป็นโครงการที่สามารถสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนวัยเริ่มต้นทำงาน หรือ First Jobber ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว จะต้องแสดงเกียรติบัตรจาก กยศ. แสดงตัวการเป็นผู้กู้ดีเลิศ ที่เป็นผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พร้อมกันนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเกียรติบัตรจาก กยศ. ยังได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings เพียงแสดงเกียรติบัตรจาก กยศ. (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด) เพื่อประกอบการเปิดบัญชีโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี (สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท) รับดอกเบี้ยเงินฝากทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เพียงเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

นอกจากนั้น กยศ. และ ธอส. ยังร่วมกันส่งเสริมวินัยการออม สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการวางแผนทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. อีกด้วย โดย กยศ. พร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังผู้กู้ยืมเงินให้ได้รับทราบต่อไป

ธอส. ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ย ปีแรก 2.60%

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 02-645-9000 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ www.ghbank.co.th

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด