mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 18,130,967
</p>

ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสินเปิดลงทะเบียนกู้เงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ตามที่มีการตรวจพบข้อมูลเกี่ยวกับออมสินเปิดลงทะเบียนกู้เงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่องออมสินเปิดลงทะเบียนกู้เงิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2 ปี ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ร้อยละ 1.25% ต่อปี ผ่านเพจ Mymo ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊ก “Mymo” ไม่ใช่เพจของธนาคาร และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคารออมสิน ข้อมูลที่เพจนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ธนาคารไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ และไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งการที่เพจดังกล่าวได้แอบอ้างนำชื่อ และโลโก้ผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสินไปใช้ทำรูปโปรไฟล์ และแอบอ้างนำชื่อและตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินไปใช้ในการโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาต

อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลปลอมอันแสดงเจตนารมณ์หลอกลวงประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งหากใครพบเจอข้อความลักษณะนี้บนสื่อใด ๆ ถือว่าเป็นข้อมูลปลอมทั้งสิ้น 

website stamp 3491

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจดังกล่าว ที่มีการแอบอ้างชื่อของธนาคารในการชักชวนในลักษณะนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อช่องทางหลักของธนาคารออมสิน ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th , แอปพลิเคชัน MyMo , Social Media ช่องทาง GSB Society และ GSB Now หรือโทร GSB Contact Center โทร. 1115 เท่านั้น

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เพจเฟซบุ๊ก “Mymo” ไม่ใช่เพจของธนาคาร และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคารออมสิน โดยเพจได้แอบอ้างนำชื่อและโลโก้ผลิตภัณฑ์ MyMo ไปใช้ทำรูปโปรไฟล์ และแอบอ้างนำชื่อและตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินไปใช้ในการโฆษณา

&nbsp&nbspหน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด