mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,855
ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสินปรับการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพผ่านไลน์ 

ตามที่มีการส่งต่อข้อความถึงกรณีเรื่องออมสินปรับการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพผ่านไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความว่าออมสินปรับการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพผ่านไลน์ ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าธนาคารไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็นการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำโฆษณาของธนาคารออมสินไปดัดแปลงสร้างข้อความขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็นการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำโฆษณาของธนาคารออมสินไปดัดแปลงสร้างข้อความขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด