mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,886,125
ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธอส. ใช้เบอร์ 082-946-4808 โทรสอบถามเลขบัญชี เพื่อโอนเงินให้

ตามที่มีข้อมูลในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องธอส. ใช้เบอร์ 082-946-4808 โทรสอบถามเลขบัญชี เพื่อโอนเงินให้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการสอบถามเข้ามาที่ศูนย์เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้เบอร์ 082-946-4808 โทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามเลขบัญชี และเลขบัตรประชาชน เพื่อโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนละ 2,000 บาทนั้น ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าหมายเลขดังกล่าวไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของ ธอส. หรือ ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถติดต่อไปที่หมายเลขดังกล่าวได้แล้ว จึงขอแนะนำให้ประชาชนสอบถามธนาคารต้นเรื่องทุกครั้งก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ

website stamp 410

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th หรือโทร Call Center 02 6459000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หมายเลข 082-946-4808 ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของ ธอส. หรือ ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด