mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,699,125
ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธปท. ออกเอกสารการแก้ไขการปลดล็อก และยกเลิกการอายัดวงเงินในระบบ

ตามที่มีการเผยแพร่ถึงประเด็นเรื่องธปท. ออกเอกสารการแก้ไขการปลดล็อก และยกเลิกการอายัดวงเงินในระบบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีข่าวสารระบุว่า ธปท. ออกเอกสารการแก้ไขการปลดล็อก และยกเลิกการอายัดวงเงินในระบบ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเอกสารปลอมที่แอบอ้างใช้ชื่อแบงก์ชาติและกระทรวงการคลัง โดยมีการข่มขู่ประชาชนให้โอนเงินยืนยันตัวตน เพื่อปลดล็อกและยกเลิกการอายัดวงเงินในบัญชี

ทั้งนี้ ทางแบงก์ชาติไม่มีนโยบายในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชนทั้งสิ้น

website 2117

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเอกสารปลอมที่แอบอ้างใช้ชื่อแบงก์ชาติและกระทรวงการคลัง โดยมีการข่มขู่ประชาชนให้โอนเงินยืนยันตัวตน เพื่อปลดล็อกและยกเลิกการอายัดวงเงินในบัญชี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด