mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ธนาคาร ออมสิน

กรณีที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับเรื่องธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ธนาคาร ออมสิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากประเด็นธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ธนาคาร ออมสิน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจดังกล่าวแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของธนาคารออมสิน รวมทั้งนำชื่อผลิตภัณฑ์และสีอัตลักษณ์ของธนาคารออมสินไปตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ และ Cover Page โดยโพสต์เชิญชวนให้กู้เงิน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลปลอมทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง

website stamp 4002

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการแอบอ้างชื่อของธนาคารออมสินในการชักชวนลักษณะนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อช่องทางหลักของธนาคารออมสินได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, แอปพลิเคชัน MyMo, Social Media ช่องทาง GSB Society และ GSB Now เท่านั้น

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เพจดังกล่าวแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของธนาคารออมสิน รวมทั้งนำชื่อผลิตภัณฑ์และสีอัตลักษณ์ของธนาคารออมสินไปตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ และ Cover Page โดยโพสต์เชิญชวนให้กู้เงิน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลปลอมทั้งสิ้น

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด