จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974
ข่าวจริง
การเงิน-หุ้น

กรุงไทยช่วยข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ปล่อยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งยืน จริงหรือ?

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรุงไทยช่วยข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ปล่อยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งยืน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ธนาคารกรุงไทยจัดทำโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มเปราะบาง สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตรา ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน) โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2. สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุน ให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรุงไทยช่วยข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ปล่อยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร Contact Center โทร 02-111-1111

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด