จำนวนผู้เข้าชม 22,787,957
ข่าวปลอม
ภัยพิบัติ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! 20 ก.ค. นี้ เอลนีโญจ่อปากอ่าวไทย เตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง 20 ก.ค. นี้ เอลนีโญจ่อปากอ่าวไทย เตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้ส่งต่อข่าวสารเตือนว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ไทยเตรียมรับมือมวลน้ำร้อนใหญ่ผิดปกติ เอลนีโญเคลื่อนที่จ่อปากอ่าวไทยแล้วนั้น ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม เนื่องจากไม่มีกระแสน้ำโลกเชื่อมต่อกับอ่าวไทย เอลนีโญเคลื่อนที่ไม่ได้ พื้นที่ที่ตรวจวัดเอลนีโญ โดยการวัดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยทุก 3 เดือนค่าดัชนีมากกว่า 0.5 องศาเซลเซียส จะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ถ้าน้อยกว่า -0.5 องศาเซลเซียส จะเป็นปรากฏการณ์ลานีญา ปัจจุบันจากค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี เดือนเมษายน  พฤษภาคม และมิถุนายน มีค่า 0.5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิน้ำทะเลที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนอยู่ในช่วง 26.6-27 องศาเซลเซียส  ฉะนั้นถ้าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่านี้พายุหมุนเขตร้อนจะเกิดไม่ได้ น้ำทะเลจะฟุ้งกระจายไปด้วยไอน้ำ แต่เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเกิดแล้ว และเมื่อเคลื่อนผ่านทะเลที่อุ่นก็จะทวีกำลังแรงขึ้นได้ การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ปรากฏการณ์เอนโซได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้ว จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลใน มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรในเดือนที่ผ่านมาสูงกว่าปกติทั่วทั้งบริเวณ

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.7-2.6 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไป จนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพบว่า มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรฯ ในระดับลึก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: h Pa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร

สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: h Pa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตก และด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตร การคาดหมายจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติ ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนแล้วและจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567

website 2483

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือส่งต่อข่าวลือนี้ และติดตามข่าว พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกขึ้นในสังคม และหากมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพื่อเติม สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th , Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather หรือ โทรสายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม กล่าวคือเอลนีโญไม่ได้เคลื่อนตัวจ่ออ่าวไทยในวันที่ 20 ก.ค. นี้ และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากไม่มีกระแสน้ำโลกเชื่อมต่อกับอ่าวไทย อีกทั้งค่าดัชนีเอลนีโญตอนนี้อยู่ที่ 0.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด