mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 18,130,967
</p>

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ เปิดจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไบวาเลนท์ เข็มกระตุ้น สำหรับเด็ก 12 ปีขึ้นไป จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ เปิดจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไบวาเลนท์ เข็มกระตุ้น สำหรับเด็ก 12 ปีขึ้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไบวาเลนท์ เข็มกระตุ้น สำหรับเด็ก 12 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีดเป็น เข็มกระตุ้น ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม

– เข็มที่ 3 เว้นระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือน
– เข็มที่ 4 เว้นระยะห่างจากเข็ม 3 อย่างน้อย 4 เดือน
– ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด และเคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม ให้เว้นระยะอย่างน้อย 6 เดือน

สำหรับการให้บริการโควิด 19 เข็มหลัก และเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่ เม.ย. 2566

วันจันทร์-พฤหัส 13.00-15.30 น. ที่ คลินิกสุขภาพเด็กดี อาคารสยามฯ ชั้น 3
วันศุกร์-เสาร์ 08.00-15.30 น. ที่ คลินิกสุขภาพเด็กดี อาคารสยามฯ ชั้น 3
วันอาทิตย์ 08.00-15.30 น. ที่ คลินิกนอกเวลา อาคารสยามฯ ชั้น 5

website 2059

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.childrenhospital.go.th/ สายด่วนโทร. 1415 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ https://www.dms.go.th/ โทร. 0-2590-6000

&nbsp&nbspหน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด