search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

พฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดท้องอืด จุกเสียดแน่น จริงหรือ?

ตามที่มีการโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดท้องอืด จุกเสียดแน่น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

มีข้อมูลสนับสนุนว่าพฤติกรรมดังบทความกล่าวถึง คือ
1. รับประทานอาหารเร็ว เคี้ยวไม่ละเอียด
2. กลืนอากาศเข้าไปมาก
3. เกิดปัญหาที่ลำไส้ ระบบย่อยอาหารไม่ดี
4. ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีก๊าซเยอะ

ทำให้เกิดอาการท้องอืด จุกเสียดแน่น ดังนั้นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวจะช่วยลดโอกาสเกิดอาการ ส่วนการแก้ไขอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นโดยการใช้เมล็ดพริกไทยบดผสมน้ำมีข้อมูลสนับสนุนว่าลดอาการท้องอืดได้แต่วิธีการใช้อาจไม่ได้เป็นตามที่บทความแนะนำเพียงรูปแบบเดียว ควรพบแพทย์แผนไทยเพื่อแนะนำการใช้ที่ถูกต้องลดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลข้างเคียง

website stamp 4686

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือ โทร. 02-206-2900

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด