จำนวนผู้เข้าชม 22,787,957

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ SIDEGRA รับรองโดยองค์การเภสัชกรรม

ตามที่มีการเผยแพร่เรื่องผลิตภัณฑ์ SIDEGRA รับรองโดยองค์การเภสัชกรรม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีข้อมูลชวนเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SIDEGRA ระบุได้รับรองโดยองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเพจ Thai Pharmacy ทางองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า องค์การเภสัชกรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมไปใช้ในทุกกรณี รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใด นำตราสัญลักษณ์ขององค์การไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์ SIDEGRA รับรองโดยองค์การเภสัชกรรม

ดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การเภสัชกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.gpo.or.th/ หรือโทร 02-203-8000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : องค์การเภสัชกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด และไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมไปใช้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด