mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,855

ข่าวปลอม อย่าแชร์!  ทานเนื้อวัว นมวัว ประจำเลือดมักเป็นกรด จะทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพเรื่องทานเนื้อวัว นมวัว ประจำเลือดมักเป็นกรด จะทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่าผู้ที่ทานเนื้อวัว นมวัวเป็นประจำทำให้เลือดในร่างกายเป็นกรด ซึ่งเมื่อเจอกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เชื้อเติบโตได้เป็นอย่างดีนั้น ทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าความเป็นกรดด่างของเลือด ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ระบบการทำงานร่างกายจะมีกลไกการควบคุมอวัยวะในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ การกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง จึงไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิดในร่างกายได้

โดยข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง และทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการรับประทานอาหาร เนื้อวัวและนมวัว ซึ่งควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ปริมาณ สัดส่วนที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพียงพอ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th หรือโทร. 02 5904000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ค่าความเป็นกรดด่างของเลือด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว อีกทั้งการกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง ไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิดในร่างกายได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด