search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ติ่งหูมีรอยเส้นหรือรอยย่น เป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตามที่มีการให้ข้อมูลในเรื่องติ่งหูมีรอยเส้นหรือรอยย่น เป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อโซเชี่ยลเกี่ยวกับติ่งหูมีรอยเส้นหรือรอยย่น เป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจ ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า อาการตามที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงนั้น จากข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบการศึกษาวิจัยที่รายงานความเกี่ยวข้องกันของอาการที่กล่าวมา

website stamp 4661

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร. 02 206 2900

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : อาการตามที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงนั้น จากข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบการศึกษาวิจัยที่รายงานความเกี่ยวข้องกันของอาการที่กล่าวมา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด