mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 15,166,003
ข่าวบิดเบือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวบิดเบือน โรคซีสต์ที่เต้านม รังไข่ ทำให้เล็กลงได้เพียงกินไอโอดีนเสริม

ตามที่มีการแชร์คลิปในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องโรคซีสต์ที่เต้านม รังไข่ ทำให้เล็กลงได้เพียงกินไอโอดีนเสริม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลโดยระบุว่าโรคซีสต์ที่เต้านม รังไข่ ทำให้เล็กลงได้เพียงกินไอโอดีนเสริม ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าซีสต์ที่เต้านมและรังไข่ มีความสัมพันธ์กับระบบฮอร์โมนเพศ การกินไอโอดีนเสริมอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนบ้าง แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในคนปกติ ดังนั้นจึงไม่มีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและขนาดของซีสต์

ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร 02 206 2900

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การกินไอโอดีนเสริมอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในคนปกติ ดังนั้นจึงไม่มีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและขนาดของซีสต์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด