mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ข่าวบิดเบือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวบิดเบือน จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันละ 11,000 ราย

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในประเด็นเรื่องจังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันละ 11,000 ราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลที่ระบุว่าจังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันละ 11,000 ราย ทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าพบการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จํานวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด 19 ATK 10,880 ราย และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมประจําสัปดาห์ที่ 47 ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2565  ไม่ใช่ข้อมูลประจําวันตามที่กล่าวอ้างว่าติดวันละ 11,000 ราย แต่อย่างใด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.cbo.moph.go.th/ หรือโทร  038 932 450

บทสรุปของเรื่องนี้คือ :  ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จํานวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด 19 ATK 10,880 ราย และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมประจําสัปดาห์ที่ 47 ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2565  ไม่ใช่ข้อมูลประจําวันตามที่กล่าวอ้างว่าติดวันละ 11,000 ราย แต่อย่างใด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด