mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 20,789,575
</p>

7 เส้นทาง ห้ามรถเกิน 10 ล้อขึ้นไปวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ธ.ค. 65 และ 2 – 4 ม.ค. 66 จริงหรือ ?

ตำรวตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 7 เส้นทาง ห้ามรถเกิน 10 ล้อขึ้นไปวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ธ.ค. 65 และ 2 – 4 ม.ค. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตำรวจทางหลวง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

7 เส้นทางห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในช่วงปีใหม่ 2566 นี้ ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2565 และ 2 – 4 มกราคม 2566 คือ
1. ถนนมิตรภาพ ทับกวาง – สีคิ้ว (ทล.2) ตั้งแต่กม. 15+600 ถึงกม. 102 ทับกวาง จ.สระบุรี – สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.
2. ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทล.304) ตั้งแต่กม. 165 ถึงกม. 222 กบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ระยะทาง 57 กม.
3. ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ บายพาสเสาไห้ (ทล.348) ตั้งแต่กม. 71 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึงกม. 83 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กม.

4. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล. 1) ตั้งแต่กม. 332 ถึง กม. 347 กลางแดด – นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15 กม.
5. ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพ – บางม่วง (ทล.1 17) ตั้งแต่กม. 0+000 ถึงกม. 7 ปากน้ำโพ – บางม่วง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.
6. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล.1) ตั้งแต่กม. 99+800 ถึงกม. 106+150 หนองยาว จ.สระบุรี ระยะทาง 7 กม.
7. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทล.362) ตั้งแต่กม. 0+000 ถึงกม. 9+288 ปากเพรียว สระบุรี ระยะทาง 9 กม.

กรณีจำเป็นต้องเดินรถ จะต้องขออนุญาต ดังนี้
– กรณีใช้เส้นทางข้อ 1,2 และ 3 สามารถขอกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง
– กรณีใช้เส้นทางข้อ 4 และ 5 จ.นครสวรรค์ ให้ขอตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
– กรณีใช้เส้นทางข้อ 6 และ 7 จ.สระบุรี ให้ขอตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 0 2206 3789

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด