จำนวนผู้เข้าชม 22,787,957

ใบขับขี่ประเทศไทย ใช้ขับรถได้ทุกประเทศในอาเซียน จริงหรือ?

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องใบขับขี่ประเทศไทย ใช้ขับรถได้ทุกประเทศในอาเซียน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ใบขับขี่แบบ Smart Card ที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก สามารถนำไปใช้ขับขี่รถยนต์ใน 10 ประเทศอาเซียนได้ ได้แก่ ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา สิงค์โปร์ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ ซึ่งใบขับขี่จะต้องเป็นแบบ Smart Card ที่ระบุข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นใบขับขี่แบบเก่าจะต้องดำเนินการขอใบขับขี่แบบ Smart Card ก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในประเทศอาเซียนได้

ใบขับขี่ประเทศไทย ใช้ขับรถได้ทุกประเทศในอาเซียน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/th หรือ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด