จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

เงินพิเศษกลุ่มผู้พิการเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น 19 เม.ย. 67 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงเรื่องเงินพิเศษกลุ่มผู้พิการเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น 19 เม.ย. 67 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ในวันที่ 19 เมษายน 2567 สำหรับกลุ่มผู้พิการนั้นจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 ก.พ. – 26 มี.ค. 67 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท) โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด

เงินพิเศษกลุ่มผู้พิการเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น 19 เม.ย. 67

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ Call Center 0-2270-6400 และหมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด