mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,984

สปสช. ขยายเวลาสิทธิ์ฝังยาคุม ตรวจคัดกรองมะเร็ง และตรวจรักษาโรคอื่น ๆ จองคิวผ่านแอปฯ เป๋าตัง จริงหรือ ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสปสช. ขยายเวลาสิทธิ์ฝังยาคุม ตรวจคัดกรองมะเร็ง และตรวจรักษาโรคอื่น ๆ จองคิวผ่านแอปฯ เป๋าตัง  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

สปสช.บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรเป็นบริการภายใต้กองทุนบัตรทอง นอกจากบริการใส่ห่วงอนามัยแล้ว ยังรวมถึงบริการฝังยาคุมกำเนิด โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับบริการคือ ในกรณีผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จะครอบคลุมทุกคนที่ต้องการรับบริการ แต่กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์เท่านั้น 

ส่วนกรณีตรวจคัดกรองมะเร็งนั้น สปสช. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งตามช่วงอายุ เพศ ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” สนับสนุนการจัดบริการดูแลคนไทยครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัย ไม่จำกัดแค่ผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพการคัดกรองมะเร็งตามแต่ละช่วงวัยที่ท่านจะได้รับ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในเมนู “กระเป๋าสุขภาพ”

ทั้งนี้คัดกรองมะเร็งแต่ช่วงวัยจะแตกต่างกัน จะประกอบไปด้วย การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA และวิธี Pap smear สำหรับหญิงไทยอายุ 15-59 ปี, คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สำหรับประชาชนไทยอายุ 50-70 ปี และคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติสายตรงเท่านั้น

สำหรับบริการดังกล่าวเป็นการตรวจคัดกรอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หากตรวจคัดกรองแล้วมีความผิดปกติต้องได้รับการรักษา ประชาชนสามารถติดต่อเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาที่มี โดยรายละเอียดการใช้สิทธิรักษานั้นตามนโยบายของแต่ละกองทุน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการกรมบัญชีกลาง เป็นต้น

website stamp 261

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso สอบถามข้อมูล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด